• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/11/23 ساعت 23:58

    بردگی در #تسلا! یکی از افراد مشغول در کارخانه #Tesla، از وضعیت طاقت‌فرسا و شرایط نامناسب شغلی در این شرکت خبر داده است