• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/11/08 ساعت 23:20

    #تسلا هم شکایت کرد #Tesla از یکی از کارمندان سابق خود شکایت کرده است این شکایت بابت افشای اطلاعات درباره سیستم‌های خودران این شرکت است