• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/11/02 ساعت 22:52

    یک گوگلی در #اوبر #Uber یکی از مدیران سابق #Google را به خدمت گرفت @theamitsinghal سابقه فعالیت در بخش مهندسی گوگل را دارد