• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/09/23 ساعت 21:38

    هنگام استفاده از ماشین‌های #اوبر حواس‌تان جمع باشد! یکی از کارکنان سابق #Uber می‌گوید از اطلاعات شخصی مشتریان علیه آن‌ها سوءاستفاده می‌شود