• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/08/30 ساعت 22:52

    کاهش مجدد سهم زنان #مایکروسافت! آخرین وضعیت اشتغال در #Microsoft نشان می‌دهد سهم زنان ۲۵٫۸٪ است سال گذشته این سهم یک درصد بیش‌تر بوده