• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/08/18 ساعت 21:13

    #تسلا #GrohmannEngineering را خرید بعد از چند ماه همکاری با این شرکت آلمانی، #Tesla تصمیم به خرید آن گرفته است