• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/08/04 ساعت 22:58

    .@ConsumerReports دیگر عاشق #تسلا نیست براساس آخرین گزارش رضایت مشتریان، #Tesla دیگر در بین برندهای امن خودرویی نیست و رتبه ۲۵ را گرفته است