• هادی نیلی احمدآبادی   hnili@

    1395/07/26 ساعت 16:57

    وسط منطقه صنعتی #نایروبی نه ماتاتو بود و نه توک توک، دوست کنیایی هم نتوانست دنبال ما برگردد، متوسل به اوبر شدم،‌ اوبر ما را نجات داد.#uber