• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/06/13 ساعت 22:08

    #هوش_مصنوعی علیه سرطان سینه #ArtificialIntelligence سرعت تشخیص این سرطان را ۳۰برابرافزایش و دقت تشخیص آن را تا ۹۹٪ بالا برده @MethodistHosp