• پوریا آسترکی   pooriast@

    1395/05/05 ساعت 14:24

    در مورد «زیرساخت‌های تجارت الکترونیک» در #ایران این مقاله را نوشتم برای دنیای اقتصاد #ecommerce http://donya-e-eqtesad.com/news/۱۰۶۱۷۰۲