• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/02/18 ساعت 00:48

    ۳۰۰میلیون کاربر #ویندوز۱۰ ۶۳میلیارد دقیقه استفاده از #Microsoft #Edge در ماه مارس ۶ میلیارد سوال از #کورتانا ۹میلیارد ساعت بازی در #Win۱۰