• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/02/01 ساعت 21:16

    اگر از کارمندان #اینتل هستید، مراقب باشید #Intel قصد تعدیل ۱۲ هزار کارمندش را دارد https://newsroom.intel.com/newsroom/wp-content/uploads/sites/۱۱/۲۰۱۶/۰۴/krzanich-restructuring-memo.pdf