• فکر می‌کنم یکی از بهترین برنامه‌های صفر_صفر ، گفتگو با استاد مشایخی بود . قبلش همه می‌گفتند تکراری هست . ولی نبود ..