• سلام . اینجا اتفاقات روزمره را خواهم نوشت . به سبکی متفاوت . شاید خوشتان بیاید