• آی تی ایران   itiransite@

    1394/11/30 ساعت 02:12

    یک رقیب محلی باعث شکست و ضرر یک میلیارد دلاری اوبر در چین شده است http://itiran.com/d/۷۰۵۶۹ #Uber https://t.co/ueyb۲yrSib