• مایکروسافت وبسایتی جهت ارائه جزئیات آپدیت‌های ویندوز ۱۰ راه اندازی نموده است http://digiato.com?p=۱۰۵۴۴۶ #Microsoft https://t.co/q۶۹۹۰jAHje