• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1394/11/07 ساعت 03:05

    یه تلفن سکه‌ای این پشته،میتونم گوشی رو بردارم و بهش زنگ بزنم و همه حرفامو بهش بزنم و بگم چقدر دوستش دارم - پس چرا نمیزنی؟ چون ضعیفم … #lost