• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/09/30 ساعت 20:50

    #اپل در سودای ورود به #فرمت‌های پخش #PORTABLE_AUDIO_FESTIVAL_۲۰۱۵, #Apple Developing #Hi_Res #Audio #Streaming up to #۹۶kHz_۲۴bit in ۲۰۱۶