• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/09/22 ساعت 00:23

    سرمایه‌گذاری بزرگان تکنولوژی روی #هوش_مصنوعی Prominent #Tech Executives ۱b$ #ArtificialIntelligence https://openai.com/blog/introducing-openai/ @open_ai #AI