• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/09/16 ساعت 20:54

    #iTunes صدهزار تایی شد استریم #اپل چندسالی ست که راه‌اندازی شده است درابتدا۲۵هزارقطعه آهنگ داشته #iTunes #Match --> ۲۵۰۰۰ to ۱۰۰۰۰۰ #Apple