• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/08/09 ساعت 23:01

    #Motorola تبلیغی از جنس تبلیغات #اپل زده Dropping ۷۰ Times On A Concrete Floor Is Pure Catharsis https://www.youtube.com/watch?list=PLx۱XbvvfIlc۴GBwY۶dd۲IJXagAhh-qyx۳&v=W۹D۱n۵roKbA #Droid #Turbo۲