• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/07/28 ساعت 20:53

    #AppleMusic(از۳۰ژوئن) ۶٫۵میلیون مشترک پولی دارد ۸٫۵میلیون نفر هم هنوز در۳ماه استفاده رایگان هستند http://www.apple.com/music/ #music #streaming