• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/07/27 ساعت 21:36

    #pcdoeswhat کمپین۶هفته‌ای غول‌ها از۱۹اکتبرتا ۳۰نوامبر آخرین تحولات دنیای #PC http://pcdoeswhat.com/ #Microsoft #Dell #HP #Intel #Lenovo