• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/06/17 ساعت 21:52

    #DuSecretary جست‌وجوگر بادو هم دستیاردار شد دررده‌بندی #Alexa #Baidu چهارمین #SearchEngine است http://venturebeat.com/۲۰۱۵/۰۹/۰۸/baidu-unveils-an-ai-powered-virtual-assistant-for-its-mobile-search-app/ #DigitalAssistant