• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/06/17 ساعت 21:36

    سریال فراخوانی‌ها تمامی ندارد #فیات #کرایسلر برای جلوگیری از #Hack ۷۸۱۰ ماشین شاسی بلند را فراخوانده است http://www.reuters.com/article/۲۰۱۵/۰۹/۰۴/us-fiat-chrysler-recall-idUKKCN۰R۴۲A۱۲۰۱۵۰۹۰۴ #FCAU #SUV