• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/05/28 ساعت 21:49

    #ACAT دستیار #استیون_هاوکینگ به‌صورت رایگان در دسترس عموم است http://www.engadget.com/۲۰۱۵/۰۸/۱۸/the-software-stephen-hawking-uses-to-talk-is-now-free/ #Intel #StephenHawking #AssistiveContextAwareToolkit