• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/05/12 ساعت 22:14

    #Snapdeal ازبزرگ‌ترین #ECommerce‌های هندی ۵۰۰m دلار از #Alibaba #Foxconn #Softbank دریافت کرد http://techcrunch.com/۲۰۱۵/۰۸/۰۳/snap-to-it/ http://t.co/tyuSgFjzfV