• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/05/05 ساعت 21:29

    #jet .com در اولین روز راه‌اندازی رسمی خود ۱میلیون دلار فروش داشت http://mashable.com/۲۰۱۵/۰۷/۲۶/jet-amazon/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link http://t.co/۸۸۸hxs۴tzt