• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/04/21 ساعت 21:29

    ورنر وجلز @Werner مدیر تکنولوژی #آمازون می‌گوید : امنیت #cloud از #OnPrem بیشتر است http://www.esecurityplanet.com/network-security/cloud-more-secure-than-onprem-says-amazon-cto.html @amazon @linuxtoday