• زینب اسماعیلی   z_siver@

    1394/01/18 ساعت 14:02

    #جوادظریف در راستای بحران یمن صبح فردا به مسقط سفر می‌کند و عصر هم به اسلام آباد می‌رود. سفر پاکستان از یک‌ماه قبل برنامه ریزی شده بود.