• سهیل سراییان   SaraiyanSoheil@

    1393/09/15 ساعت 20:33

    شرکت #BMW می‌خواهد گوشی ۵۷ هزار نفر از کارکنان خود را با گوشی‌های #لومیا عوض کند.شرکت‌های صنعتی هم مایکروسافت را به گوگل و اپل ترجیح می‌دهند