• شرکت #BMW با پرینتر ۳بعدی برای کارکنانش شست مصنوعی می‌سازد http://dgto.ir/۱lEmRIQ