• پوریا آسترکی   pooriast@

    1393/04/08 ساعت 04:22

    علاقمندان به #BI & #BigData و مباحث #Cloud Solutions از امروز @cloudu که متعلق به@Rackspace است MOOC رایگان و آزادراه انداخت لطفا #ریتوییت