• علی آجودانیان   ali_ajoudanian@

    1392/06/22 ساعت 00:49

    بنجامین:دو روز بعد از اینکه حس کردم یه غده تو ستون فقراتم دارم یه جراح ستون فقرات از آسمون سقوط میکنه اگر اثبات وجود خدا نیست، پس چیه؟ #lost