• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران   TCCIM1@

    1401/03/01 ساعت 15:19

    در شیوه‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی مقرر شده به ازای واردات هر یک دستگاه، یک دستگاه هم باید از ساخت داخل خریداری شود. واردات محدود به ماشین‌آلات حفاری بالای ۶ اینچ شده و سن ماشین‌آلات مستعمل باید کمتر از ۵ سال باشد.
    (نامه اعتراضی خانه معدن به وزارت صمت)

    https://news.tccim.ir/story?nid=۷۳۰۸۳