• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1401/03/01 ساعت 00:10

    گزارش #کارخیر در اردی‌بهشت‌ماه ۱۴۰۱؛
    مطابق آنچه در جدول زیر نیز مشاهده می‌شود، در ماه‌گذشته مجموع ۲/۷۳۳ مورد کمک جزئی و کلی ثبت شده که به‌جهت تعداد، ۱/۳۹۴ مورد کمک‌های نقدی و غیرنقدی معیشتی و به‌جهت مبلغ، رهن‌و اجاره‌ی منزل با بیش از ۴۵۳ میلیون‌تومان در صدر گزارش قرار دارند.