• سازمان نظام صنفی رایانه ای   tehrannsr@

    1401/03/01 ساعت 15:22

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از برگزاری نشست تجاری کمیسیون مشترک دائمی همکاری‌های ایران و روسیه خبر داد.

    این نشست در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۴ خرداد ماه جاری در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود.👇
    https://lnkd.in/dbKyPyyg