• کمپین معلولان   dscampaign1@

    1401/03/01 ساعت 14:31

    چرا معلولان یارانه چهارصد هزار تومانی نگرفتند؟!

    ادعای دولت مبنی بر پرداخت یارانه چهارصد هزار تومانی به دهک‌های پایین تقریبا به بیش از ۹۰ درصد معلولان و سایر مددجویان بهزیستی تعلق نگرفته است

    گزارش کامل
    http://mardomsalari.ir/report/۱۶۳۶۸۲