• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1401/02/31 ساعت 21:47

    خطر از بین رفتن تولید کنندگان کوچک با افزایش قیمت خرید شیر. کارخانه‌های لبنیاتی که دیگر نمی‌توانند شیر بخرند.