• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1401/01/13 ساعت 21:51

    بحران کمبود و یا بهتر بگوییم نبود روغن آفتابگردان در اثر جنگ اوکراین، معضل جدیدی در برچسب گذاری محصولات غذایی حاوی این روغن به وجود آورده است. برچسب‌های جدیدی باید طراحی و چاپ شوند تا این تغییر را در محصول نشان دهند. https://www.linkedin.com/posts/precongroup_zonnebloemolie-niet-meer-in-de-receptuur-activity-۶۹۱۵۳۱۳۶۴۲۵۱۹۳۳۴۹۱۲-Jgol?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app