• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1401/01/12 ساعت 01:49

    با «کبرا جوجه» آشنا شوید. خواهر برادران کلبادی گلوگاه است!
    اگر کسری از این خلاقیت در راه یک کسب و کار جدید به کار گرفته می‌شد قطعا از خود اکبرجوجه موفق‌تر بود!