• این برنامه چند ساعت قبل با تهدیدهای گروه فشار در شرف لغو بود، سه ساعت مانده به بازی موضوع از طریق مسعود سلطانی فر به اطلاع حسن روحانی می‌رسد، رئیس جمهور وقت طی دستوری اکید به وزیر کشور وقت راه بسته شده منتهی به ورزشگاه آزادی را باز می‌کند
    #خاطره