• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/09/15 ساعت 21:01

    در این که ساختار این مصاحبه‌ها عرفا از الگوی تثبیت‌شده‌ای پیروی می‌کنه شکی نیست اما مشکل اصلی گفت‌وگوی دیشب نه این قاعده نانوشته که متاسفانه انتخاب غلط اندر غلط مصاحبه‌گر توسط «صداوسیما» بود، عملکرد مجری واقعا ماقبل نقد بود!