• آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا   OstadFateminiya@

    1400/09/12 ساعت 09:30

    هر که تقوا داشت احترامش کنید، نداشت ولش کنید. خداوند در قرآن کریم فرموده است: «إن أکرمکم عند الله أتقاکم». حواسمان باشد، حداقل ما که اهل قرآنیم، قرآن را غریب نگذاریم.