• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1400/09/12 ساعت 20:11

    رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات ا رزنده بسیج در رسیدگی به فقرا و محرومین، استفاده از ظرفیت بسیج را برای بازسازی و اصلاح وضعیت این محله‌ها ضروری دانست.