• امروز که سینماها با ظرفیت کامل قرار است ادامه فعالیت دهند و مخاطبان کم کم دارند به سالن‌های سینما اعتماد می‌کنند،این درگیری‌های رسانه‌ای را شروع کرده‌اند.بنده به هیچ وجه نمی‌پذیرم که اتفاقات اخیر و جنجال‌های رسانه‌ای در این مقطع اتفاقی باشد!