• فاطمه ترکاشوند   darhambaaf@

    1400/09/12 ساعت 21:04

    گفتم: یه جونوری چیزی روی صورتم داره راه می‌ره. ببین چی‌ه!
    یهو گفت: وااای! اژدهای کمودور!
    منم شروع کردم به کوبیدن به سر و صورت خودم ://