• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1400/09/12 ساعت 16:15

    چقدر خوب که دکتر مرندی عزیز همراه تیم مذاکره کننده است. طوری جواب امان‌پور را داد که چند لحظه هنگ کرد!