• محمد امینی رعیا   aminiroaya@

    1400/09/12 ساعت 16:48

    اولا در خدمت تولید بودن به معنی حمایت از بخش زیانده نیست! ثانیا برخلاف تصور رایج اما غلط، فرآیند وام‌دهی بانک با جذب سپرده آغاز نمیشود و به آن وابسته نیست. بانک به واسط مجوز #خلق_پول که از حاکمیت گرفته، اول وام میدهد و سپس آن را به سپرده تبدیل میکند. این مقاله را بخوانید: