• کمپین معلولان   dscampaign1@

  1400/09/12 ساعت 19:53

  خانم الهیان جهت اطلاع و پیگیری؛
  بودجه قانون معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمتر از بودجه امسال قانون معلولان هست

  قراره مستمری ۳۵۰ هزار تومنی فقط ۱۰ درصد افزایش داشته باشه

  ۳۰۰ هزار معلول پشت نوبت همین مستمری ناچیز و تحقیرآمیز هستن

  ۱۶۰۰ میلیاردتومن از بودجه بهزیستی هنوز پرداخت نشده